Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / AJUNTAMENT / Retribucions càrrecs electes

Retribucions càrrecs electes

El Ple d’aquest ajuntament, en sessió extraordinària de data 25 de novembre de 2019, va establir, amb efectes 1 de gener de 2020, el següent règim de dedicacions i retribucions per a l’alcaldessa presidenta de la corporació:

Nom i cognoms Règim de dedicació Retribució bruta anual S. Social a càrrec Ajuntament
M. Carme Lostao Otero exclusiva 17.505,72 € 5.488,04 €

I en el Ple, de data 27 de juny de 2019, es va establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, tal i com estan regulats a les Bases d’Execució del Pressupost 2019, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:

  1. Ple, 50 euros/sessió.
  2. Junta de Govern Local, 25 euros/ sessió.