Ves al contingut. | Salta a la navegació

AVUI 12 º max: 12 º min: 2º
Sou a: Inici / Destacats / CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT I REPRESA DE LES ACTIVITATS COMERCIALS DEL MUNICIPI D’OLIANA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT I REPRESA DE LES ACTIVITATS COMERCIALS DEL MUNICIPI D’OLIANA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19

En aquest apartat podràs trobar el procediment que cal seguir per demanar una subvenció per al manteniment i represa de les activitats comercials del municipi d'Oliana, com a conseqüència de la situació generada pel Covid-19

04-06-2020

Es fa públic l'anunci de resolució de la convocatòria de concessió de subvencions per al manteniment i represa de les activitats comercials del municipi d'Oliana, com a conseqüència de la situació generada pel Covid-19.

 

ANUNCI

----------------------------------------------------------------------------------

El ple de la corporació, en data 21 de maig de 2020, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions per al manteniment i la represa de les activitats comercial del municipi d'Oliana.

  • Podran demanar aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que desenvolupen activitat comercial i/o de serveis a Oliana i que o bé hagin hagut de suspendre l'activitat en virtut del Decret 463/2020, o bé hagin vist disminuït els seus ingressos almenys un 50% durant el mesos de març i abril de 2020 respecte els mesos de març i abril de 2020.
  • El procediment de concessió és la concurrència no competitiva, per la qual, s'atorgaran les subvencions a tots els sol·licitants que compleixin els requisits atenent a l'ordre d'arribada de les sol·licituds. 
  • S'hauran de sol·licitar els ajuts presentant el formulari normalitzat i adjuntant còpia del DNI i NIF si s'escau, així com tota la documentació acreditativa dels ingressos obtinguts durant els dos períodes (març i abril 2019, març i abril 2020). En aquells casos en què l'activitat sigui inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de facturació mensual des de l'alta de l'activitat. Caldrà aportar la documentació corresponent per fer la mitjana. 
  • L'import de l'ajut consistirà en el pagament d'una única quantitat segons el següent detall:

         - Sol·licitants que han hagut de tancar la seva activitat: 700 €.

         - Sol·licitants que han tingut una disminució dels ingressos entre el 50% i el 60%: 300 €

         - Sol·licitants que han tingut una disminució dels ingressos entre el 61% i el 80%: 500 €

         - Sol·licitants que han tingut una disminució dels ingressos entre el 81% i el 100%: 700 €.

  • El termini de presentació de sol·licituds és des del 13 de juny fins al 2 de juliol (ambdós inclosos) i es podrà presentar electrònicament o presencialment en el cas de les persones físiques. Les persones jurídiques estan obligades a presentar-ho telemàticament. 
  • La resolució de concessió es notificarà mitjançant la publicació al tauler d'edictes electrònic municipal i posteriorment serà abonat l'import corresponent mitjançant una transferència al número de compte indicat a l'imprès de sol·licitud.

Podeu consultar el text íntegre a l'anunci adjunt.

Anunci

PASSOS A SEGUIR PER A DEMANAR LA SUBVENCIÓ:

1) Descarregar i emplenar el formulari de sol·licitud de subvenció. Recordeu que és imprescindible presentar aquest formulari signat per la persona que representa l'empresa (signat electrònica o manualment).

Formulari de sol·licitud de subvnenció

2) Emplenar la instància genèrica (l'enllaç mes avall) adjuntant el formulari de sol·licitud de subvenció i la documentació que calgui aportar segons les bases.

Instància genèrica

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb el departament de secretaria intervenció de l'ajuntament, trucant al telèfon al 973.470.35 en horari d'atenció al públic de 9 a 14 h o bé mitjançant el correu electrònic ajuntament@oliana.cat (Noemí).

RECORDEU QUE EN CAS DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE FORMA PRESENCIAL, SERÀ IMPRESCINDIBLE QUE RESERVEU CITA PRÈVIA AMB LA PERSONA ENCARREGADA DE LA GESTIÓ (Sra. Noemí Vidal)