Ves al contingut. | Salta a la navegació

AVUI 25 º max: 25 º min: 14º
Sou a: Inici / Destacats / CONCESSIÓ D’AJUTS EXTRAORDINARIS PER A FAMÍLIES D’OLIANA AFECTADES PER LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19

CONCESSIÓ D’AJUTS EXTRAORDINARIS PER A FAMÍLIES D’OLIANA AFECTADES PER LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19

En aquest apartat podràs trobar el procediment que cal seguir per demanar un ajut per a famílies afectades per la situació generada pel Covid-19

04-06-2020

Es fa públic l'anunci de resolució de la convocatòria de concessió d'ajuts per a famílies afectades per la situació generada pel Covid-19.

 

ANUNCI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El ple de la corporació, en data 21 de maig de 2020, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinàris per a famílies d'Oliana afectades per la situació generada pel Covid-19.

  • Podran demanar aquests ajuts les famílies residents a Oliana abans de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma que hagin vist disminuïts els seus ingressos els mesos de març i abril de 2020 respecte els mesos de gener i febrer de 2020, i que no superin ni al març ni a l'abril, els imports següents establerts en funció del nombre de membres de la unitat familiar:

            - Unitat familiar d'una persona: 1.200 €

            - Unitat familiar de 2 persones: 1.500 €

            - Unitat familiar de 3 persones: 1.700 €

            - Unitat familiar de 4 persones o més: 2.000 €

  • Es considerarà unitat familiar a totes les persones empadronades en un domicili d'Oliana.
  • El procediment de concessió és la concurrència no competitiva, per la qual, s'atorgaran les subvencions a tots els sol·licitants que compleixin els requisits atenent a l'ordre d'arribada de les sol·licituds.
  • Les sol·licituds s'hauran de presentar des del 13 de juny de 2020 fins el 2 de juliol de 2020  al registre general de l'ajuntament amb el formulari normalitzat, adjuntant el DNI de tots els membres de la unitat familiar i tota la documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres dels mesos de gener-abril 2020. Es podrà presentar electrònicament o presencialment a les oficines de l’ajuntament en horari d'atenció al públic.
  •   Els ajuts consistiran en el pagament d'un únic import segons el següent detall:

               -       Per disminució dels ingressos de la unitat familiar fins a un 25%: 300 €

               -       Per disminució dels ingressos de la unitat familiar entre un 26% i un 50%: 500 €

               -       Per disminució dels ingressos de la unitat familiar entre un 51% i un 75%: 700 €

               -       Per disminució dels ingressos de la unitat familiar entre un 76% i un 100%: 1.000 €

  • La resolució de concessió es notificarà mitjançant la publicació al tauler d'edictes electrònic municipal i posteriorment serà abonat l'import corresponent mitjançant una transferència al número de compte indicat a l'imprès de sol·licitud.

 Podeu consultar el text íntegre a l'anunci adjunt.

Anunci

PASSOS A SEGUIR PER A DEMANAR L'AJUDA:

1) Descarregar i emplenar el formulari de sol·licitud d'ajut. Recordeu que és imprescindible presentar aquest formulari signat. (electrònicament o manual).

Formulari de sol·licitud de l'ajut

2) Emplenar la instància genèrica (l'enllaç mes avall) ajuntant el formulari de sol·licitud de subvenció i la documentació que calgui aportar segons les bases.

Instància genèrica

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb el departament de secretaria intervenció de l'ajuntament, trucant al telèfon al 973.470.035 en horari d'atenció al públic de 9 a 14 h o bé mitjançant el correu electrònic ajuntament@oliana.cat (Noemí).

RECORDEU QUE EN CAS DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE FORMA PRESENCIAL, SERÀ IMPRESCINDIBLE QUE RESERVEU CITA PRÈVIA AMB LA PERSONA ENCARREGADA DE LA GESTIÓ (Sra. Noemí Vidal)