Ves al contingut. | Salta a la navegació

AVUI 12 º max: 12 º min: 4º
Sou a: Inici / Destacats / Aprovació inicial memòria valorada Riu de la Flor

Aprovació inicial memòria valorada Riu de la Flor

21-12-2020

Aprovada inicialment per Decret d’alcaldia de data 3 de desembre de 2020 la memòria valorada “Actuació de manteniment i conservació de tram de llera del Riu de la Flor, al terme municipal d’Oliana”, redactada pel tècnic municipal Joan Simon Betriu, en data 3 de desembre de 2020, amb un pressupost d’execució per contracta de 9.497,07 €, es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies, comptats des del dia següent al de la darrera de les publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al taulell d’edictes electrònic municipal, d’acord amb allò que determina l’article 37.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

Durant aquest termini, el document tècnic aprovat podrà se consultat per qualsevol persona interessada a la pàgina web municipal (www.ajuntamentoliana.cat) i a les dependències municipals, situades a la Plaça 1 d’Octubre s/n, 25790 – Oliana, en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 h de dilluns a divendres, per tal que es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

Memòria

Anunci